Logo
Chcete se zeptat? Zavolejte.
  1. Úvod
  2. POPLUŽNÍ DVŮR
Poplužní dvůr

Poplužní nebo také panský dvůr patří mezi nejstarší objekty v obci Bochoř. Byl založen roku 1605 za majitele chropyňského panství Viléma staršího Pražmy z Bílkova a na Chropyni. Od roku 1615 náležel ke statkům olomouckého biskupství. Dvůr fungoval jako velký ovčín, kde se chovalo až 500 ovcí. Během třicetileté války v roce 1642 vydrancovali a vypáli dvůr Švédové.

Za biskupa a kardinála Wolfganga hraběte Schrattenbacha (1711 - 1738) byl dvůr přebudován. Z tohoto období se dochovala patrová budova s širokým průčelím do návsi, byť v upravené podobě. Zachoval se také původní kamenný erb biskupa Schrattenbacha umístěný nad původním vjezdem do statku.

Z druhé strany dvora se dochovala stará obranná zeď se střílnami, pravděpodobně nejstarší dochovaná část. Povídá se mezi lidmi, že z tohoto dvora vede tajná podzemní chodba na přerovský zámek.

Panský dvůr zanikl parcelací v květnu r. 1788, po rozdělení si jednu polovinu ponechala vrchnost, na druhém polovině se usadilo 8 domkařů a tím vznikla nová ulice.Z obytné části dvora se stal zájezdní hostinec a myslivna. V roce 1928 došlo k oddělení hostince od části budovy patřící rodině starosty obce.


Další historické fotografie najdete ve fotogalerii - historie.

 

Poplužní dvůr – co to vlastně znamená

Opakovaně dostáváme dotaz co znamená „Poplužní dvůr“, jestli je to jméno, jestli jsme si to vymysleli.

Poplužní dvůr je historické označení pro panský (neboli vrchnostenský) dvůr, ke kterému náležela panská půda. Název pochází od označení staré měrné jednotky popluží, podle které se zjednodušeně nazýval dvůr.

Poplužní dvůr musel mít minimálně jedno popluží (pozemek, který „jedno spřežení jedním pluhem stačilo obdělati“, přibližně 15 až 20 hektarů). Popluží je stará česká měrná jednotka, jež se užívala především v zemědělství. Obvyklá hodnota jednoho popluží nebyla nikdy přesně určena, různé zdroje uvádí od 15 až do 60 hektarů.


Součástí poplužního dvora byly hospodářské budovy a selské dvory s pozemky. Vlastní personál v čele s šafářem byl na poplužním dvoru minimální, neboť část práce zastali poddaní v rámci svých robotních povinností a námezdní pracovníci.

Změny v hospodaření na poplužních dvorech přinesl rok 1848 s definitivním zrušením roboty. Dvory již nebyly spravovány v rámci jednotlivých panství, ale staly se klasickými statky. Termín poplužní dvůr se nicméně udržel až do poloviny 20. století a označoval jakýkoliv dvůr (statek) v pronájmu.

Dnes je možné se s tímto souslovím setkat v knižním a trochu zastaralém rčení Lepší drzé čelo nežli poplužní dvůr. Toto úsloví se používá obvykle jako povzbuzující rada druhému, že suverénním vystupováním lze dosáhnout úspěchu spíš než pomocí majetku.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz